Thể LoạI Hữu ích


Hữu ích

Tự động hóa nhà: Tạo một ngôi nhà thông minh

Hãy quên việc tạo ra một lớp phủ lớn hoặc làm những công việc vô tận để làm cho ngôi nhà của bạn hoạt động, ngay cả khi bạn không ở trong đó. Nhờ tự động hóa nhà, bạn sẽ tăng sự thoải mái và an toàn và, ngoài ra, bạn sẽ đạt được tiết kiệm đáng kể năng lượng và kinh tế.
ĐọC Thêm
Hữu ích

Một căn hộ tối giản ở Calpe

Như mới! Đây là cách căn hộ này vẫn ở Calpe sau một cuộc cải cách toàn diện, trong đó phong cách tối giản và hiện đại đã được tìm kiếm cả về hoàn thiện lẫn phân phối và trang trí.
ĐọC Thêm